Odvrácená strana očkování proti rakovině děložního čípku
Co připravujeme v nejbližší době Články Přihlásit se k odběru informací Tisková zpráva k zahájení probozu webu Videa Jak podpořit projekt

Základní informace o projektu    nahoru

Očkování proti lidským papilomavirům (HPV.) vakcínami Cervarix, Silgard a Gardasil9 za účelem prevence rakoviny děložního čípku a análního karcinomu je jedním z nejvíce kontroverzních a celosvětově silně odborně kritizovaných očkování současnosti. Velké investice a komplexní reklamní kampaně se dnes snaží překrýt a potlačit některé nepříjemné skutečnosti. Všude tam, kde se k rodičům a veřejnosti tyto informace přeci jen účinně dostaly, došlo k poklesu zájmu o očkování proti HPV. V Dánsku dokonce jen na pouhých 30 %. Problémy však nastaly také v jiných zemích jako je Japonsko, Irsko, Skotsko, Španělsko, ale i samotné USA. Informace kritické k očkování proti HPV jsou dnes již velmi početné a různorodé. Cílem projektu Rozmyslete si očkování proti HPV je přinést také českým a slovenským rodičům i lékařům tyto informace, které již v různé podobě celosvětově kolují, šíří se a rozvíjí se o nich diskuse i přes odpor některých zájmových skupin. Realizátoři tohoto projektu věří, že informace zprostředkované tímto projektem pomohou rodičům se rozhodnout více kriticky, více nezávisle a lépe, než pod vlivem přehnaně optimistických, jednostranných a místy i nesprávných reklamních a lobbistických informací. Více bližších informací o projektu, jeho cílech a realizační podobě naleznete v tiskové zprávě ze dne 11. ledna 2017.

Newslettery    nahoru
Téma druhého čísla
Mohou HPV vakcíny zapříčinit rakovinu? A co to jsou terapeutické HPV vakcíny a proč se jich obávají právě výrobci vakcín?

Významnou nevýhodou všech současných HPV vakcín je, že nemohou ochránit proti aktivitě papilomavirů, pokud tyto jsou v organismu již přítomné. Naopak, u takových osob je zvýšené riziko „provokace“ papilomavirů očkováním související s rozvojem prekanceróz i nádorových onemocnění. Protože je v ČR více než 10 % dětí v obvyklé době očkování již onkogenními HPV viry nakaženo(!), jedná se o situaci velmi závažnou. Ve výzkumu a vývoji jsou dnes již nové typy tzv. terapeutických HPV vakcín, které mají tento zásadní nedostatek překonat. Jejich uvedení na trh by znamenalo průlom v boji proti HPV infekcím. Vědci si ale nespočítali, jak velkou ekonomickou ztrátu by utrpěli výrobci současných HPV vakcín, pokud by terapeutické HPV vakcíny byly na trh úspěšně uvedeny.
Newsletter číslo 2 ve formátu PDF ke stažení

Téma prvního čísla
Všeobecné přeceňování přínosu očkování proti HPV

Celkový přínos očkování proti lidským papilomavirům (HPV) je dnes přeceňován. Veřejnost je manipulována k názoru, že právě očkování proti HPV ve věku 9-14 let u dívek zabrání naprosté většině onemocnění a úmrtí na tzv. karcinom děložního hrdla (KDH; rakovina děložního čípku) a dokonce nově i u mužů na anální karconom (AK). Tyto názory však nejsou správné a přesné. Text článku se věnuje čtyřem hlavním důvodům, které objasňují, proč je význam tohoto očkování všeobecně přeceňován. Dale pak odpovídá na otázku možného přínosu očkování proti HPV u chlapců a mužů.
Newsletter číslo 1 ve formátu PDF ke stažení

Co připravujeme v nejbližší době    nahoru
V nejbližší době připravujeme o HPV vakcínách a očkování tyto zajímavé informace:

  1. Článek popisující to, co se skutečně v minulých letech stalo po očkování dívek proti HPV v Dánsku a jak na to reagovala odborná i široká veřejnost, média a političtí představitelé včetně odezvy na celoevropské úrovni.

  2. Stručné zpracování čtyř základních důvodů, jejichž opomenutí a neznalost dnes vedou k významnému přeceňování celkového přínosu HPV očkování laickou i odbornou veřejností.

  3. Velmi zajímavé informace o vývoji nového typu HPV vakcíny s odlišným mechanismem působení, v jejímž stínu se mohly všechny současné HPV vakcíny jevit významně nevýhodné a zjevně překonané.

  4. Základní informace o tom, jak vlastně probíhá v lidském organismu HPV infekce a jaké má zvláštnosti s ohledem na strategii preventivní imunologické ochrany.

  5. Několik reportů o tom, jak vznikly a jak eskalovaly problémy s očkováním a vakcínami proti HPV v několika různých státech světa, jak byly na úrovni těchto států řešeny a jaké argumenty a informace tyto vzájemné střety odborníků a lobbistů odhalily a přinesly.

Články    nahoru

11. 1. 2017    Tisková zpráva k zahájení projektu „Rozmyslete si očkování proti HPV“

Poočkování, z. s. se rozhodla v roce 2017 realizovat informační projekt pro širokou i odbornou veřejnost s názvem „Rozmyslete si očkování proti HPV“ zaměřený kriticky na problematiku očkování proti lidským papilomavirům (HPV). Projekt je zahájen 11. ledna 2017 spuštěním webového portálu ockovanihpv.cz...

Číst dále...

12. 12. 2016    Hlavní body stížnosti organizace Cochrane na agenturu EMA

Dne 26. května 2016 jsme (Nordic Cochrane Centre – pozn. red.) podali stížnost Evropské lékové agentuře (EMA) ohledně jejich nekompetentní zprávy týkající se bezpečností HPV vakcín. Agentura nám nedokázala plně vyvrátit naše znepokojení. Některými našimi dotazy se vůbec nezabývala a četná prohlášení ze strany EMA byla buďto nesprávná nebo zavádějící, či zcela irelevantní v případě kritiky, kterou jsme vznesli...

Číst dále...
Přihlašte se k odběru informací    nahoru
Zde se můžete přihlásit k odběru informací. Do vaší e-mailové schránky vám budou chodit aktuální informace - nové články, linky na nová videa, upozornění na akce. E-mailové adresy nebudou použity k žádným jiným účelům než k zasíláním informací zprojektu "Rozmyslete si očkování proti HPV". Váš mail můžete kdykoliv odhlásit.
Přihlásit se k odběru informací

Odhlásit se z odběru informací
Videa nahoru

Dokumentární film "Očkované dívky"

Dokument dánské televize TV2Danmark "De vaccinerede piger - Očkované dívky" přibližuje příběh tří z několika set dívek, které utrpěly vážné nežádoucí účinky po očkování vakcínou proti rakovině děložního čípku (vakcína proti lidskému papilomaviru - HPV). Dívky po tomto očkování přestávají být schopny žít normální život, trpí zvláštími symptomy a lékaři jim nedokáží pomoci, jedinou možností se zdá být poměrně drahá zahraniční léčba. Dokument ukazuje, jak jsou v Dánsku podobně tak jako v České republice nežádoucí účinky vakcín odmítány.

Tisková zpráva k zahájení provozu webu nahoru

11. 1. 2017   

Poočkování, z. s. se rozhodla v roce 2017 realizovat informační projekt pro širokou i odbornou veřejnost s názvem „Rozmyslete si očkování proti HPV“ zaměřený kriticky na problematiku očkování proti lidským papilomavirům (HPV). Projekt je zahájen 11. ledna 2017 spuštěním webového portálu ockovanihpv.cz.

Proč tento projekt a proč právě toto téma?

Očkování proti HPV je pravděpodobně jedním z nejvíce kontroverzních očkování současnosti. Přes svou profesionální obhajobu i přes silný mediální i nemediální tlak výrobců se v tomto případě nepodařilo minimalizovat odpor a kritiku části světové vědecké veřejnosti. Skutečně špičkoví odborníci i celé odborné týmy se v mnoha otázkách postavili kriticky proti většinovým názorům a proti ujišťování státních autorit a některých profesních skupin o potřebnosti a prokázané užitečnosti očkování proti HPV. Nestandardních jevů, které lze spolehlivě prokázat a které jsou zdokumentovány, je kolem HPV očkování opravdu mnoho. Více, než u jiných očkování. To je zarážející a mělo by vést k vyšší opatrnosti a obezřetnosti.

Poté, co se pouze některé z těchto kritických informací dostaly v Dánsku široce do médií a našly si cestu k veřejnosti, klesl zájem o očkování proti HPV na pouhých 30 %! Je tedy zjevné, že tyto informace jsou v každém případě poměrně přesvědčivé a mají i přiměřenou argumentační sílu. Žádná běžná kritika jiných vakcín dosud nikdy k tak velké a náhlé změně mínění veřejnosti nevedla...

číst dále...

Stáhnout tiskovou zprávu v PDF

Jak podpořit projekt    nahoru

Projekt Rozmyslete si očkování proti HPV není realizován z žádné grantové ani jiné dotační podpory. Jeho realizace není závislá na dárcích a sponzorech. Projekt je dobrovolnou aktivitou vedenou z osobního přesvědčení jeho realizátorů, aktivních rodičů a některých externích odborníků a je realizován z jejich vlastních soukromých prostředků. Především je poté „zaplacen“ cenou jejich vlastní práce a volného času. Realizační možnosti a cíle projektu jsou touto skutečností samozřejmě omezené.

Pokud byste chtěli podpořit projekt jako takový v jeho možnostech nebo chtěli vyjádřit podporu právě tomuto typu spontánní veřejné aktivity a informační sebeobrany prostých lidí proti prakticky neomezeným možnostem nadnárodní lobby a mocných zájmových skupin, budeme velmi rádi. Jakýmkoliv darem i pouze slovní podporou nám vyjadřujete to, že jste s námi a držíte projektu a jeho realizátorům pěsti. Velice si toho budeme vážit a moc vám děkujeme.

Projekt můžete podpořit zasláním daru na účet č. 2400869820/2010. Jako variabilní symbol pro dar ve prospěch realizace právě tohoto projektu uveďte 20170001. Budeme rádi, pokud do zprávy pro příjemce uvedete identifikaci subjektu dárce.

Všechny dary podléhají zdanění obdarovaným. Dar je činěn na základě ústně uzavřené darovací smlouvy mezi dárcem a Poočkování, z. s. Písemnou formu darovací či sponzorské smlouvy si lze vyžádat v případě potřeby, taktéž potvrzení o přijetí a převzetí daru. Obdarovaný se zavazuje k využití daru ve prospěch projektové realizace, a to zejména pro účel vytvoření a zprostředkování většího počtu informací, úhradu některých služeb, podporu medializace projektu a posílení šíření jeho výstupů mezi laickou i odbornou veřejnost, zejména organizaci besed a setkání s rodiči a lékaři.        


Kontakty    nahoru